سوال کنید، که به شما داده خواهد شد. بطلبید، که خواهید یافت. بکوبید، که برای شما باز کرده خواهد شد. زیرا هر که سوال کند، یابد؛ و کسی که بطلبد، دریافت کند؛ و هر که بکوبد، برای او گشاده خواهد شد؛ و کدام آدمی است از شما، که پسرش نانی از او خواهد؛ و سنگی بدو دهد؟ یا اگر ماهی خواهد، ماری بدو بخشد؟ پس هرگاه شما که شریر هستید، دادن بخششهای نیکو را به اولاد خود می‌دانید، چقدر زیاده، پدر شما که در آسمان است، چیزهای نیکو را به آنانی که از او سوال می‌کنند، خواهد بخشید! لهذا آنچه خواهید که مردم به شما کنند، شما نیز بدیشان همچنان کنید، زیرا این است تورات و صُحف انبیا

عیسی مسیح امروز آماده هست در زندگی شما کار کند و تیم دعا در کلیسای نجات سیاتل نیز آماده هست تا برای شما و با شما متحد شده تا شاهد عمل دستان خداوند در زندگیهایمان باشیم

لطفا در کادر روبرو اسم و ایمیل و درخواست دعای خود را بنویسید و بر کلمه ارسال           کلیک نمایید

(SEND)

 
 
 
 

Nejat Church is a Christian church fully dedicated to reaching people with the message of hope, help, healing, and salvation of Jesus Christ. Although our church’s ministries are to reach all people, we are focusing to reach Farsi-speaking people with the life-changing Gospel of Jesus Christ.

Adnan Menderes Mah.

1060 Sok . Kecioren

Ankara . Turkey

+90 537 381 1575

+1   425 247 0082

CONTACT US

Adel@nejatseattle.com

OPENING HOURS


Nejat Church is an Iranian Church located in Ankara TR and seven other cities. We invite you to join us and experience the presence of God first hand, to know Him for yourself.


Monday - Friday: 09:00 to 18:00

Saturday: 11:00 to 13:00

Sunday:   10:00 to 20:00